RelatioNet | Forum | Yad Vashem | Jewishgen | Julian Grobelny | Shorashim | Irena Sendlerowa

Thursday, June 14, 2007

Irena Sendler


RelatioNet SE IR XX WA PO
Irena Sendler


Interviewer:

Names
Telephone: +972-972-09-0000000 Fax: +972-972-09-0000000
Mobile: +972-972-052-3333333 Email: EMAIL

ICQ: 1111111
Messenger: No

Address: Warsaw Poland


Saver:

Code: RelatioNet SE IR XX WA PO
Family Name: Sendler First Name: Irena Middle Name: xxxxx
Father Name: Father Name Mother Name: Mother Name
Birth Date: XX/XX/XXXX
Town In Holocaust: Warsaw Country In Holocaust: Poland
Profession (Main) In Holocaust: Student

Edd: Poland Warsaw ul. Sapieżyńska 3,
Bonifratrzy - Zespół Poradni i Lecznictwaul.
00-215 Warszawa telefon (0-22) 635-53-44, 635-83-47 , 635-91-67 fax (0-22) 635-54-59
E-mail: przychodnia.warszawa@bonifratrzy.pl
Godziny pracy placowki: poniedziałek-piątek: 8.00-20.00, sobota: 8.00-13.00
Interview:

Irena born at...

No comments: